Yksityisyydensuoja ja evästeet

Yksityisyydensuoja ja evästeet

Rekisteriseloste

Yhdistetty rekisteriseloste- ja informointiasiakirja

Monditaly Finland Oy soveltaa Henkilötietolakia (523/1999) 10 §

Laatimispäivä: 29.3.2018

1. Rekisterinpitäjä
Monditaly Finland Oy, Juurakkokuja 4, 01510 VANTAA

2. Rekisterin nimi
Monditaly Finland -asiakasrekisteri

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)
Monditaly Finland Oy:n asiakasrekisteriin tallennettuja tietoja kerätään, käsitellään ja käytetään Asiakkaan suostumuksella asiakassuhteen hoitamiseen, yhteydenpitoon, markkinointitarkoituksiin ja palvelun kehittämistarkoituksiin.

4. Rekisterin tietosisältö
Rekisteröitäviä tietoja ovat:
- Etunimi
- Sukunimi
- Sähköpostiosoite
Säännönmukaiset tietolähteet:
Asiakkaan oma uutiskirjeen tilaus tai täytetyn lomakkeen kautta Ota Yhteytä osiossa.

5. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Monditaly Finland Oy ei luovuta tietoja kolmannelle osapuolelle, paitsi lainsäädännön niin velvoittaessa.
Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, ellei se ole tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista.

6. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteriä säilytetään sähköisesti. Rekisteri on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta palomuurein ja muin teknisin suojakeinoin. Rekisteriä ei säilytetä paperitulosteena.
Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käyttää ja ylläpitää rekisterin tietoja. Kullakin käyttäjällä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.

7. Tarkastus-, korjaus- ja kielto-oikeus
Asiakkaalla on oikeus tarkastaa, korjata ja kieltää rekisteriin tallennettuja itseään koskevia tietoja, samoin kuin perua uutiskirjetilauksensa million vain.
Tarkastus- ja korjauspyyntö sekä kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Evästeiden käyttö monditaly.com -sivustolla

Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän laitteelle. Evästeestä ei ole laitteelle minkäänlaista haittaa. Evästeitä käytetään verkkosivuilla mm. tiedon tekniseen välittämiseen ja palvelun käytön helpottamiseksi.

Monditaly.com käyttää evästeitä mm. keräämään tilastoja kävijämääristä (Google Analytics). Tilastoista ei voi yksilöidä yksittäistä käyttäjää, vaan tiedot tallennetaan anonyymisti. 

Käyttäjä voi hyväksyä tai olla hyväksymättä evästeiden käytön internet-selaimensa asetuksista. Asetuksen muuttaminen riippuu käytössä olevasta internet-selaimesta. On huomioitava, että evästeiden poistaminen käytöstä voi aiheuttaa sen, että osa sivuston toiminnallisuudesta tai palveluista lakkaa toimimasta.

Voit lukea lisää evästeistä esimerkiksi viestintäviraston verkkosivustolta.